Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Irma van Schouwen, handelend onder de naam: LCLfotografie.
Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van LCLfotografie. Deze zijn hieronder na te lezen.

Gegevens fotograaf
Website: https://www.lclfotografie.com
Telefoon : +31 (0)6 51929593
Kvk :76360970
BTW : NL003080306B16

Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een samenwerking met LCLfotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van LCLfotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van LCL fotografie.

Reserveren

Nadat per mail is aangegeven van welk pakket men gebruik wenst te maken,  dient de opdrachtgever zo snel mogelijk het in de offerte afgesproken bedrag te voldoen door overschrijving naar bankrekening van LCLfotografie.. Hierna is de afspraak definitief en wordt tijd en datum voor de klant gereserveerd.
Na de shoot dient de opdrachtgever het resterende bedrag  na ontvangst van factuur binnen 2 weken na factuurdatum via overschrijving te voldoen.
Let wel, hoe eerder het resterende bedrag is bijgeboekt des te eerder het eindproduct klaar is.

Toeslagen
Voor bijzondere data zoals feestdagen en zondagen worden er andere tarieven berekend
Alle genoemde prijzen in offertes zijn incl. wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Locaties:

Tijdens de reservering word besproken op welke locatie we de shoot gaan inplannen.

Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. LCL fotografie denkt uiteraard graag mee en kan daarin adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.
Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is klant verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal
De bewerkte foto’s worden worden binnen 14 dagen na de fotoshoot geleverd. Fotoboeken kunnen een langere levertijd hebben van 14 dagen tot 8 weken.
De beeldselectie van de fotoshoot wordt door LCLfotografie gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Irma bepaald. Bij Bruidsfotografie is er wel inzage door de opdrachtgever en kan die  bij het pakket to Cherish en pakket for Life zelf de foto’s kiezen die in het Trouwalbum verwerkt moeten worden. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij inzage op een laptop of ander scherm betekent dit dat de preview kan afwijken omdat deze gemaakt is op een laptop. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend.
Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor LCLfotografie typerende wijze van bewerken.
Foto`s voor een album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn Ruwe (RAW) bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct. Indien er veel mensen bij de fotoshoot aanwezig zijn kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de fotoshoot spontaan kunnen worden gemaakt. LCLfotografie is hier niet verantwoordelijk voor.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken.
De foto’s mogen op social media gedeeld worden met verwijzing naar @LCLfotografie.
Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde foto’s en wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:

Het is niet toegestaan om zelf te fotograferen of video opnamen te maken tijdens de fotoshoot

Auteursrecht foto’s
Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social media.
Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities en wedstrijden.

De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken.

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Bij Bruiloften is het toegestaan dat gasten of familie  fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Indien klant een professionele videograaf inhuurt dan zal klant aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen om het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Fotograaf zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.
Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

Eigendom Foto’s
Foto’s uit de reportage mogen door LCLfotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. LCLfotorafie blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden door LCLfotografie tot minstens 1 jaar na opnamedatum bewaard maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is LCLfotografie niet aansprakelijk.

Producten

Zodra de volledige betaling van de opdracht op rekeningnummer van LCLfotografie is bijgeschreven gaat de fotoraaf de foto’s sorteren en bewerken en bij de leverancier bestellen.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.
Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.
Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.
Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant
Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
Indien klant zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde usbstick is LCLfotografie niet verantwoordelijk voor kleurverschillen.

De shoot:
De fotoshoots vinden plaatst op de afgesproken tijd en plaats in onderling overleg. Dit zal op de afgesproken tijd zijn op een doordeweekse dag of op een zaterdag.
​Het is mogelijk om op zondag een shoot te boeken. Op zondag zal er een toeslag van 20 euro worden toegepast.
​De tijd die u te laat arriveerd word in mindering gebracht op de duur van de shoot​.
​de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Ziekte:

Voelt uw baby of kind zich ziek? Graag minimaal 24 uur van tevoren de shoot verzetten naar een nieuwe datum. Het zou zonde zijn om met een ziek kindje op de foto te gaan.
Bij een cake smash shoot wordt de taart van tevoren besteld. Het is belangrijk dat u minimaal 48 uur van tevoren de ziekmelding doorgeeft, zodat de taart nog op tijd geannuleerd kan worden. Indien u binnen 48 uur afbelt, zijn de kosten voor de taart ( 35 euro) voor eigen rekening.
Mocht de fotograaf verhinderd zijn door ziekte, zal dit tijdig kenbaar gemaakt worden aan u. Er zal dan in onderling overleg een nieuwe datum afgesproken worden voor de shoot.
Indien u een cakesmash heeft geboekt, en de fotograaf binnen 24 uur van de geplande afspraak is verhinderd worden de kosten van de taart niet in rekening gebracht.

Annulering:

Bij annulering in minder dan 1 week voor aanvang van de shoot word 25 procent in rekening gebracht

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Technische problemen.
LCLfotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Sony en Canon en diverse lenzen uit hoogwaardig segment.
LCLfotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, creatieve wijze.
Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten:
Parkeren
Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf de kosten achteraf in rekening brengen.

omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen.De terugbetaling zal binnen 10 werkdagen na annulering geschieden.
Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling

.
Privacy en persoonsgegevens
De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, enz.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.
Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. indien klant dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van klant wordt gegoogled

.
Aanvullende informatie

Disclaimer
LCLfotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. LCLfotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door LCLfotografie.
Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan LCLfotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

 

 

De shoot:
De fotoshoots vinden plaatst op de afgesproken tijd en plaats in onderling overleg. Dit zal op de afgesproken tijd zijn op een doordeweekse dag of op een zaterdag.

Het is mogelijk om op zondag een shoot te boeken. Op zondag zal er een toeslag van 20 euro worden toegepast.
​De tijd die u te laat arriveerd word in mindering gebracht op de duur van de shoot​.

 

Met het boeken van de shoot koopt u het gebruikersrecht en niet het auteursrecht.
Dit houdt in dat u het voor eigen gebruik mag delen, kopiëren of afdrukken. Het is echter niet toegestaan om de foto in te sturen voor een fotowedstrijd of te gebruiken voor ander commerciële doeleinden


De vernoemde prijzen op mijn website zijn incl .

btw

De reservering is definitief als het er een aanbetaling van 50 euro is bijgeschreven op rekening van LCLfotografie heeft gedaan. Tenzij anders is afgesproken in de offerte                             Mocht het pakket van uw keuze hoger dan 45 euro zijn dan word de 45 euro in mindering van het totaalbedrag gebracht.

Prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Cadeaubonnen kunnen niet ingeleverd worden voor geld en zijn geldig tot 1 jaar na uitgifte tenzij anders vermeld.Heeft u een cadeaubon gekregen wat niet de waarde van de shoot bedraagt? Dan hoeft u slechts het resterende bedrag wat open staat bij te betalen.

Privacy en aansprakelijkheid:

LCLfotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

LCLfotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd.

LCLfotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 5 jaar voor je persoonsgegevens.